Складов капацитет

Съгласно чл.47 ал.12 от ЗАДС:

СВОБОДЕН СКЛАДОВ КАПАЦИТЕТ ЗА ЛИЦА ВЛОЖИТЕЛИ НА ЕП В ДАНЪЧНИЯ СКЛАД на БЛУ ЕНЕРДЖИ ГАЗ ООД
Съгласно изискванията на чл.47, ал.12 и чл.65, ал.11 от ЗАДС, БЛУ ЕНЕРДЖИ ГАЗ ООД обявява, че няма  свободни складови обеми за съхранение на енергийни продукти в данъчния си склад.